Link to Mod Share Mod Share

  Users Browse Upload Forums Log in

Mod Share Forums

Welcome to the Mod Share forums.

You are not logged in.

#1 2016-08-06 14:18:49

f1lip
Mod Share-er
Registered: 2016-08-04
Posts: 31

jvvg, I found a installation glitch

This is the glitch.

In the notepad, it's all like this:

?;Ás?T$+P?ú   r?Ŕëč3ŔĂU?ě?ě?U?MSV?A?ň+q?Zü?ÂüWÁî?Î?züiÉ  K?}ü??D  ?]ô?Mđ?öÁ?MřuÁůj?I_?M;Ďv?}?L;LuH?M?ů s?   ?Óď?L??!|?Dţ    u+?M!9ë$?Áŕ?   ?Óď?M?L??!??Ä   ţ    u?M!y?L?|?y?L?|]ř?y?]ô?űÁ˙O?˙?vj?_?Mü?á?Mě??   +Uü?MüÁůj??UřIZ;Ę?Mv?U?Ę]ü?ű?]ôÁ˙O;úv?ú;Ďtk?Mř?Q;QuH?M?ů sş   ?Óę?L?Ň!T?Dţ    u+?M!ë$?Áŕş   ?Óę?M?L?Ň!??Ä   ţ    u?M!Q?Mř?Q?I?J?Mř?Q?I?J?Uř?}ě u    9}??   ?Mđ?ů?I?J?Mđ?ů?J?Q?J?Q?J;Juc?L?˙ ?MţÁ?Ls%?} u?   ??ĎÓë?M    ?   ??ĎÓë?D?D    ë)?} u?Oŕ?   ?Óë?M    Y?Oŕ?   ?Óď???Ä       8?]ô?Eđ??\ü˙?ú   ?äX ?Ŕ?ß   ?
ÜX [email protected] ÁáH? ?  h @  SQ˙??
ÜX ?äX ş   ?Óę    P?äX ?
ÜX [email protected]???Ä    ?äX [email protected]ţHC?äX ?H?yC u    ?`ţ?äX ?x˙ulSj ˙p˙??äX ˙pj ˙5đX ˙[email protected] ?čX ?ěX ??Áŕ?Č?äX +Č?LěQ?HQPč)  ?E?Ä˙
čX ;äX v?č?
ěX ?
ŕX ë?E?äX ?5ÜX _^[ÉĂU?ě?ě?čX ?ěX SV??W?<??E?}ü?H?áđ?MđÁůI?ů }?Î˙Óî?Mř˙?uôë?Áŕ?Č˙3öÓč?uô?Eř?ŕX ?Ř;ß?]s?K?;#Mř#ţ
Ďu
?Ă;]ü?]rç;]üuy?Ú;Ř?]s?K?;#Mř#ţ
Ďu?Ăëć;ŘuY;]üs?{ u?Ă?]ëí;]üu&?Ú;Ř?]s
?{ u?Ăëî;Řuč8  ?Ř?Ű?]tSčÚ  Y?K??C?8˙u3Ŕé  ?ŕX ?C??ú˙?Uüt???Ä   ?|?D#Mř#ţ
Ďu7??Ä   ?pD#Uř#uô?eü ?HD
Ö?uôu???   ˙Eü#Uř?Á?ţ#9
?té?Uü?Ę3˙iÉ  ??D  ?Mô?L?D#Îu
???Ä   j #Mř_?É|ŃáGë??Mô?Tů?
+Mđ?ń?MřÁţN?ţ?~j?^;??
  ?J;Jua?˙ }+?   ??ĎÓë?Mü?|8?Ó?]ě#\?D?\?Dţu8?]?Mě!
ë1?Oŕ?   ?Óë?Mü?|8???Ä   ?Ó!ţ?]ěu
?]?Mě!Kë?]?J?z?}ř ?y?J?z?y??   ?Mô?|ń?ń?z?J?Q?J?Q?J;Jud?L?ţ ?M
})ţÁ?}
?Lu
?   ??ÎÓď    ;?   ??ÎÓď?Mü    |?Dë/ţÁ?}
?Lu
?Nŕ?   ?Óď    {?Mü???Ä   ?Nŕ?   ?Óî    7?Mř?Ét
?
?Lüë?Mř?uđŃ?N?
?L2ü?uô??É?y?>u;äX u?Mü;
ÜX u?%äX  ?Mü??B_^[ÉĂ?čX ?
ŘX VW3˙;Áu0?D?PÁŕP˙5ěX W˙5đX ˙[email protected] ;Çta?ŘX ?ěX ?čX ?
ěX hÄA  j??˙5đX ?4?˙[email protected] ;Ç?Ft*jh    h   W˙[email protected] ;Ç?Fu˙vW˙5đX ˙[email protected] 3Ŕë?N˙?>?~˙čX ?F?˙?Ć_^ĂU?ěQ?MSVW?q?A3Ű?Ŕ|ŃŕCë??Ăj?iŔ  Z??0D  ?Eü[email protected][email protected]?ŔJuô?űjÁçyh   h ?  W˙[email protected] ?Ŕu?Č˙é?   ?? p  ;úw<?G?Hř˙??ě  ˙??ü  Ç@üđ  ???üď˙˙?HÇ?č  đ     ?Hđ;ĘvÇ?Eü?Oř  j_?H?A?J?H?A?d?D ???Ä   ?FC?ČţÁ?Ŕ?E?NCu    xş   ??ËÓę?Ň!P?Ă_^[ÉĂ?üS ?Ŕt˙t$˙Đ?ŔYtjXĂ3ŔĂ?ÔX ?Ŕt˙ĐhP hP čę   hP h P čŰ   ?ÄĂj j˙t$č   ?ÄĂjj j č   ?ÄĂWč?   [email protected] u˙t$˙[email protected][email protected] ?|$ S?\$?=<T ?8T u<?ĐX ?Ŕt"?
ĚX V?qü;đr??Ŕt˙Đ?î;5ĐX sí^hP hP čC   YYh P hP č2   YY?Ű[tč   _Ă˙[email protected] ˙`@ _Ăj
č-ö˙˙YĂj
č?ö˙˙YĂV?t$;t$s
??Ŕt˙Đ?Ćëí^ĂVčmő˙˙˙|@ ?ř˙? Q t:jtjč  ?đY?öYt)V˙5 Q ˙[email protected] ?ŔtVč4   Y˙[email protected] ?N˙j?X^Ă3Ŕ^ĂčCő˙˙? Q ?ř˙tP˙[email protected] ?
Q ˙Ă?D$Ç@PŕQ Ç@   Ă? Q ?ř˙??   V?t$?öu
[email protected] ?đ?ötl?F$?ŔtPč?ń˙˙Y?F(?ŔtPč?ń˙˙Y?F0?ŔtPčsń˙˙Y?F8?ŔtPčeń˙˙[email protected]?ŔtPčWń˙˙Y?FD?ŔtPčIń˙˙Y?FP=ŕQ tPč8ń˙˙YVč1ń˙˙Yj ˙5 Q ˙[email protected] ^ĂU?ě?ěHSVWh?  čUń˙˙?đY?öujčIó˙˙Y?5ŔW ÇŔX     ???  ;đs?f ?˙?f ĆF
?ŔW ?Ć$?  ëŢ?E?P˙[email protected] f?}ę ?Ń   ?Eě?Ŕ?Ć   ?8?X?;?Eü?   ;ř|?ř9=ŔX }V?ÄW h?  čÁđ˙˙?ŔYt<?ŔX  ????  ;Ás?` ?˙?` Ć@
??Ŕ$?Á?  ëŕ?Ć9=ŔX |?ë?=ŔX 3ö?˙~L?Eü??ů˙t8??t2?u
[email protected] ?Ŕt#?Î?ĆÁů?ŕ??ŔW ?Ŕ???Mü?    ??
?H?EüFC;?|?3Ű?
ŔW ?Ű?<?˙?4?uM?ŰĆF?ujöXë
?ĂH?ŘŔ?ŔőP˙[email protected] ?ř?˙˙tW˙[email protected] ?Ŕt%˙   ?>?ř[email protected]ë?řu
?Në?N?C?ű|?˙5ŔX ˙[email protected] _^[ÉĂSVW?ŔW ??Ŕt7?ř?  ;řs!?_?{ü tS˙[email protected] ??Ç$?  ?Ă$;řrâ˙6č#ď˙˙?& Y?Ć?ţŔX |?_^[ĂS3Ű9ČX VWučĎ  ?5?S 3˙?:Ăt<=tGVčc
  Y?tëč??   Pčď˙˙?đY;ó?5 T uj    čń˙˙Y?=?S 8t9UWč)
  ?čYE??=t"Učäî˙˙;ĂY?uj    čŘđ˙˙YW˙6č      Y?ĆYý8uÉ]˙5?S čnî˙˙Y??S ?_^ÇÄX    [ĂU?ěQQS3Ű9ČX VWuč  ?DT h  VS˙[email protected] ?ôX ?50T ?ţ8t?ř?EřP?EüPSSWčM   ?Eř?Mü??PčDî˙˙?đ?Ä;óujč6đ˙˙Y?EřP?EüP?Eü??PVWč   ?Eü?ÄH?5T _^?T [ÉĂU?ě?M?ESV?! ?uW?}Ç    ?E?˙t?7?Ç?}?8"[email protected]?ú"t)?Ňt%?Ňö??V t˙?ö[email protected]˙?ötŐ??FëÎ˙?öt?& F?8"[email protected]ëC˙?ö[email protected]?Úö??V t˙?ö[email protected]?ú t    ?Ňt    ?ú    uĚ?ŇuHë?öt?f˙ ?e ?8 ?ŕ   ??ú t?ú    [email protected]ëń?8 ?Č   ?˙t?7?Ç?}?U˙ÇE   3Ű?8\[email protected]ë??8"u,öĂu%3˙9}t
?x"?Pu?Âë?}?}3Ň9U?Â?UŃë?ÓK?ŇtC?ötĆ\F˙Kuó??ŇtJ?} u
?ú t??ú    t:?} t.?öt?Úö??V [email protected]˙??Fë?Ňö??V [email protected]˙˙@éX˙˙˙?öt?& F˙é˙˙˙?˙t?' ?E_^[˙ ]ĂQQ?HU [email protected] VW3Ű3ö3˙;Ău3˙Ő?đ;ótÇHU    ë(˙[email protected] ?ř;ű?ę   ÇHU    é?   ?ř??   ;óu˙Ő?đ;ó?   f9?Ć[email protected]@f9uů@@f9uň+Ć[email protected] Ńř[email protected]?D$4˙??č;ët2Uč?ë˙˙;ĂY?D$t#SSUP˙t$$VSS˙??Ŕu˙t$čFë˙˙Y?\$?\$V˙[email protected] ?ĂëS?řuL;űu˙[email protected] ?ř;űt<8?Çt
@8uű@8uö+Ç@?čUčJë˙˙?đY;óu3öë
UWVčÝ
  ?ÄW˙[email protected] ?Ćë3Ŕ_^][YYĂjXÂ ??S ?řt
?Ŕu*?=?S u!hü   č   ?LU Y?Ŕt˙Đh˙   č   YĂU?ě?ě?  ?U3É?PQ ;t
?ŔA=ŕQ |ńV?ńÁć;?PQ ?  ??S ?ř?č   ?Ŕu
?=?S ??   ?úü   ?ń   ??\ţ˙˙h  Pj ˙[email protected] ?Ŕu??\ţ˙˙h?C Pč?  YY??\ţ˙˙WP??\ţ˙˙čz  @Y?ř<v)??\ţ˙˙Pčg  ?ř??\ţ˙˙?č;jřh?C Wč}
  ?Ä??`˙˙˙h?C PčI  ??`˙˙˙WPčL  ??`˙˙˙h?C Pč;  ˙?TQ ??`˙˙˙Pč)  h  ??`˙˙˙hlC Pč?  ?Ä,_ë&?E??TQ j P˙6čÚ  YP˙6jô˙[email protected][email protected] ^ÉĂĚĚĚĚU?ěWV?u?M?}?Á?ŃĆ;ţv;ř?x  ?Ç   uÁé?â?ůr)ó?˙$?, ?Çş   ?ér?ŕČ˙$?0+ ˙$?(, ?˙$??+ [email protected]+ l+ ?+ #Ń???F?G?FÁé?G?Ć?Ç?ůrĚó?˙$?, ?I #Ń???FÁé?G?Ć?Ç?ůr?ó?˙$?, ?#Ń??FÁéG?ůr?ó?˙$?, ?I , ü+ ô+ ě+ ä+ Ü+ Ô+ Ě+ ?D?ä?D?ä?D?č?D?č?D?ě?D?ě?D?đ?D?đ?D?ô?D?ô?D?ř?D?ř?D?ü?D?ü??    đř˙$?, ?˙(, 0, <, P, ?E^_ÉĂ????E^_ÉĂ????F?G?E^_ÉĂ?I ???F?G?F?G?E^_ÉĂ??t1ü?|9ü?Ç   u$Áé?â?ůr
ýó?ü˙$??- ?˙?Ů˙$?`- ?I ?Çş   ?ůr?ŕ+Č˙$??, ˙$??- ?Č, č, - ?F#Ń?GNÁéO?ůr?ýó?ü˙$??- ?I ?F#Ń?G?FÁé?G?î?ď?ůr?ýó?ü˙$??- ??F#Ń?G?F?G?FÁé?G?î?ď?ů?Z˙˙˙ýó?ü˙$??- ?I d- l- t- |- ?- ?- ?- ?- ?D??D??D??D??D??D??D??D??D??D??D??D??D??D???    đř˙$??- ?˙Ŕ- Č- Ř- ě- ?E^_ÉĂ??F?G?E^_ÉĂ?I ?F?G?F?G?E^_ÉĂ??F?G?F?G?F?G?E^_ÉĂSV?t$W?t$?ţŕ?Ţw
?öuj^?Ć?ćđ3˙?ţŕw:;Q wj    č?é˙˙Sč?í˙˙j    ?řčěé˙˙?Ä?˙u+Vj˙5đX ˙[email protected] ?ř?˙u"?=řS  tVčň˙˙?ŔYtë?Sj Wč;
  ?Ä?Ç_^[Ă3ŔëřĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚW?|$ëj??$    ?˙?L$W?Á   t?A?Ŕt;?Á   uń?ş˙ţţ~Đ?đ˙3Â?Á? ?tč?Aü?Ŕt#?ät?  ˙ t?   ˙tëÍ?y˙ë
?yţë?yýë?yü?L$?Á   t?A?Ňtd?G?Á   uîë??Çş˙ţţ~?Đ?đ˙3Â??Á? ?tá?Ňt4?öt'?  ˙ t?   ˙tëÇ??D$_Ăf??D$ĆG _Ăf??D$_Ă??D$_Ă?L$?Á   t?A?Ŕ[email protected]?Á   uń    ?ş˙ţţ~Đ?đ˙3Â?Á? ?tč?Aü?Ŕt2?ät$?  ˙ t?   ˙tëÍ?A˙?L$+ÁĂ?Aţ?L$+ÁĂ?Aý?L$+ÁĂ?Aü?L$+ÁĂU?ě?ěSVWjčşç˙˙˙uč?  ?ŘY;?U Y?]u3öép  ?Ű?V  3Ň?xR 9tt?Ŕ0B=hS |ń?EčPS˙[email protected] j^;Ć?!  [email protected]?%?W  Y3Ŕ??V 9učó?Ş??U ?ë   ?}î ??   ?Mď??Ň??   ?A˙?Ň;Â??   ???V @ëî?eü [email protected]Ŕ??V ?4Ró?ÁćŞ???R ?; ?Ët,?Q?Ňt%??ú;Çw?Uü??pR ??V @;ÇvőAA?9 uÔ˙Eü?Ă?}ürÁ?EÇ?U    P??U čΠ  ??|R ??U ??Y??W ?ëRAA?y˙ ?G˙˙˙?Ć???V @=˙   rńSč?   Y??W ?5?U ë?%?U  3Ŕ??U ???ë?=PU  tč?   č?   é?ţ˙˙?Î˙jč?ć˙˙Y?Ć_^[ÉĂ?D$?%PU  ?řţuÇPU    ˙%[email protected] ?řýuÇPU    ˙%[email protected] ?řüu?xU ÇPU    Ă?D$-?  t"?čt?č
tHt3ŔĂ?  Ă?  Ă?  Ă?  Ă[email protected]Ŕ??V ó?Ş3Ŕ??U ??U ??U ??W ???_ĂU?ě?ě  ?EěVP˙5?U ˙[email protected] ?ř?  3Ŕ?   ??ěţ˙˙@;Ćrô?EňĆ?ěţ˙˙ ?Ŕt7SW?Uó?
?Ŕ;Áw+Č??ěţ˙˙A?    ?ŮÁéó??Ë?áóŞBB?B˙?ŔuĐ_[j ??ěú˙˙˙5?W ˙5?U P??ěţ˙˙VPjčj  j ??ěý˙˙˙5?U VP??ěţ˙˙VPV˙5?W č?  j ??ěü˙˙˙5?U VP??ěţ˙˙VPh   ˙5?W čĎ  ?Ä\3Ŕ??ěú˙˙f?öÂt???V ??ěý˙˙???U ëöÂt???V  ??ěü˙˙ëă???U  @AA;Ćr?ëI3Ŕ?   ?řAr?řZw???V ?Č?Á ???U ë?řar?řzw???V  ?Č?é ëŕ???U  @;Ćr?^ÉĂ?=ČX  ujýčü˙˙YÇČX    ĂĚU?ěWV?u?M?}?Á?ŃĆ;ţv;ř?x  ?Ç   uÁé?â?ůr)ó?˙$?H5 ?Çş   ?ér?ŕČ˙$?`4 ˙$?X5 ?˙$?Ü4 ?p4 ?4 Ŕ4 #Ń???F?G?FÁé?G?Ć?Ç?ůrĚó?˙$?H5 ?I #Ń???FÁé?G?Ć?Ç?ůr?ó?˙$?H5 ?#Ń??FÁéG?ůr?ó?˙$?H5 ?I ?5 ,5 $5 5 5 5 5 ü4 ?D?ä?D?ä?D?č?D?č?D?ě?D?ě?D?đ?D?đ?D?ô?D?ô?D?ř?D?ř?D?ü?D?ü??    đř˙$?H5 ?˙X5 `5 l5 ?5 ?E^_ÉĂ????E^_ÉĂ????F?G?E^_ÉĂ?I ???F?G?F?G?E^_ÉĂ??t1ü?|9ü?Ç   u$Áé?â?ůr
ýó?ü˙$?ŕ6 ?˙?Ů˙$??6 ?I ?Çş   ?ůr?ŕ+Č˙$?č5 ˙$?ŕ6 ?ř5 6 @6 ?F#Ń?GNÁéO?ůr?ýó?ü˙$?ŕ6 ?I ?F#Ń?G?FÁé?G?î?ď?ůr?ýó?ü˙$?ŕ6 ??F#Ń?G?F?G?FÁé?G?î?ď?ů?Z˙˙˙ýó?ü˙$?ŕ6 ?I ?6 ?6 ?6 ?6 ?6 ?6 Ä6 ?6 ?D??D??D??D??D??D??D??D??D??D??D??D??D??D???    đř˙$?ŕ6 ?˙đ6 ř6 7 7 ?E^_ÉĂ??F?G?E^_ÉĂ?I ?F?G?F?G?E^_ÉĂ??F?G?F?G?F?G?E^_ÉĂS3Ű9TU VWuBh D ˙Ŕ@ ?ř;ű[email protected] hôC W˙Ö?Ŕ?TU tPhäC W˙ÖhĐC W?XU ˙Ö?\U ?XU ?Ŕt˙Đ?Ř?Űt?\U ?ŔtS˙Đ?Ř˙t$˙t$˙t$S˙TU _^[Ă3ŔëřĚĚ?L$W?ÉtzVS?Ů?t$?Ć   ?|$uÁéuoë!?F?GIt%?Ŕt)?Ć   uë?ŮÁéuQ?ăt
?F?G?Ŕt/Kuó?D$[^_Ă?Ç   t?GI??   ?Ç   uî?ŮÁéul?GKuú[^?D$_Ă??ÇIt?ş˙ţţ~?Đ?đ˙3Â??Ć? ?tŢ?Ňt,?öt?  ˙ t?   ˙uĆ?ë?â˙˙  ?ë?â˙   ?ë3Ň??Ç3ŔIt
3Ŕ??ÇIuř?ău??D$[^_ĂĚĚ?T$?L$?ŇtG3Ŕ?D$W?ů?úr-?Ů?át+Ń?GIuú?ČÁŕÁ?ČÁŕÁ?Ę?âÁétó??Ňt?GJuú?D$_Ă?D$ĂU?ěj˙hD h?= d?    Pd?%    ?ěSVW?eč3˙9=?U uFWWj[ShD ?   VW˙@ ?Ŕt??U ë"WWShD VW˙@ ?Ŕ?"  Ç?U    9}~˙u˙uč?  YY?E??U ?řu˙u˙u˙u˙u˙u˙u˙@ éŢ   ?ř?Ó   9} u?xU ?E WW˙u˙u?E$?ŘŔ?ŕ@P˙u ˙ @ ?Ř?]ä;ß??   ?}ü??Ŕ$üčf  ?eč?Ä?EÜ?Mü˙ëjXĂ?eč3˙?}Ü?Mü˙?]ä9}ÜtfS˙uÜ˙u˙uj˙u ˙ @ ?ŔtMWWS˙uÜ˙u˙u˙@ ?đ?uŘ;?t2öE
[email protected]}??   ;u˙u˙uS˙uÜ˙u˙u˙@ ?Ŕ??   3Ŕ?eČ?Mđd?
    _^[ÉĂÇEü   ?6?Ŕ$üč?  ?eč?Ü?]ŕ?Mü˙ëjXĂ?eč3˙3Ű?Mü˙?uŘ;ßt?VS˙uä˙uÜ˙u˙u˙@ ?Ŕt?9}WWuWWë˙u˙uVSh   ˙u ˙[email protected] ?đ;??q˙˙˙?Ćél˙˙˙?T$?D$?ŇV?J˙t
?8 [email protected]?ńI?öuó?8 ^u+D$Ă?ÂĂU?ěj˙h0D h?= d?    Pd?%    ?ěSVW?eč??U 3Ű;Ău>?EäPj^VhD V˙@ ?Ŕt?Ćë?EäPVhD VS˙,@ ?Ŕ?Π  jX??U ?řu$?E;Ău?hU ˙u˙u˙u˙uP˙,@ é?   ?ř??   9]u?xU ?ESS˙u˙u?E ?ŘŔ?ŕ@P˙u˙ @ ?Eŕ;Ătc?]ü?< ?Ç?Ŕ$üč5  ?eč?ô?uÜWSVčeü˙˙?Äë
jXĂ?eč3Ű3ö?Mü˙;ót)˙uŕV˙u˙uj˙u˙ @ ;Ăt˙uPV˙u˙@ ë3Ŕ?eĚ?Mđd?
    _^[ÉĂU?ěSVWUj j hČ< ˙učč  ]_^[?ĺ]Ă?L$?A   ?   t?D$?T$??   ĂSVW?D$PjţhĐ< d˙5    d?%    ?D$ ?X?p?ţ˙t.;t$$t(?4v???L$?H?|? uh  ?D?č@   ˙T?ëĂd?    ?Ä_^[Ă3Ŕd?
    ?yĐ< u?Q?R9Qu?   ĂSQ?pS ë
SQ?pS ?M?K?C?kY[Â ĚĚVC20XC00U?ě?ěSVWUü?][email protected]   ??   ?Eř?E?Eü?Eř?Cü?s?{?ţ˙ta?v?|? tEVU?k˙T?]^?]
Ŕt3x<?{Sč?ţ˙˙?Ä?kVSčŢţ˙˙?Ä?vj?D?ča˙˙˙???C˙T??{?v?4?ë??    ë?   ëU?kj˙Sč?ţ˙˙?Ä]?   ]_^[?ĺ]ĂU?L$?)?AP?APčyţ˙˙?Ä] Q=   ?L$r?é   -   ?=   sě+Č?Ä??á[email protected]ĂĚ˙%Ä@                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HF  6F  ^F      :I  ’E  I  I  ňH  †E  zE  (I  lE  xF  „F  F  ˘F  °F  ľF  ĚF  ÚF  öF  G  &G  >G  LG  \G  jG  ~G  ’G  ¨G  ¶G  ÂG  ĚG  ÚG  ěG  üG 
H  H  2H  LH  fH  |H  ”H  ®H  şH  ÄH  ĐH  âH  LI      ňE  ÎE  ®E  F      runtime error   
  TLOSS error
   SING error
    DOMAIN error
  R6028
- unable to initialize heap
    R6027
- not enough space for lowio initialization
    R6026
- not enough space for stdio initialization
    R6025
- pure virtual function call
   R6024
- not enough space for _onexit/atexit table
    R6019
- unable to open console device
    R6018
- unexpected heap error
    R6017
- unexpected multithread lock error
    R6016
- not enough space for thread data

abnormal program termination
    R6009
- not enough space for environment
R6008
- not enough space for arguments
   R6002
- floating point not loaded
    Microsoft Visual C++ Runtime Library   

  Runtime Error!

Program:    ... <program name unknown>  GetLastActivePopup  GetActiveWindow MessageBoxA user32.dll              ˙˙˙˙(: ,: ˙˙˙˙Ü: ŕ: ˙˙˙˙`< d< śD           E  @  XE          (F  Ě@  ŚD          pF   @                      HF  6F  ^F      :I  ’E  I  I  ňH  †E  zE  (I  lE  xF  „F  F  ˘F  °F  ľF  ĚF  ÚF  öF  G  &G  >G  LG  \G  jG  ~G  ’G  ¨G  ¶G  ÂG  ĚG  ÚG  ěG  üG 
H  H  2H  LH  fH  |H  ”H  ®H  şH  ÄH  ĐH  âH  LI      ňE  ÎE  ®E  F       CloseHandle ReadFile  ßWriteFile 4 CreateFileA KERNEL32.dll  m SetupDiDestroyDeviceInfoList  Ź SetupDiGetDeviceInterfaceDetailA  q SetupDiEnumDeviceInterfaces } SetupDiGetClassDevsA  SETUPAPI.dll    HidD_FlushQueue  HidD_GetAttributes   HidD_GetHidGuid HID.DLL źHeapFree  ™HeapAlloc Ę GetCommandLineA tGetVersion  ťHeapDestroy ›HeapCreate  żVirtualFree ŞInitializeCriticalSection U DeleteCriticalSection f EnterCriticalSection  ÁLeaveCriticalSection  } ExitProcess »VirtualAlloc  ˘HeapReAlloc žTerminateProcess  ÷ GetCurrentProcess ú GetCurrentThreadId  ĄTlsSetValue ˘TlsAlloc  ŁTlsFree ¤TlsGetValue mSetHandleCount  RGetStdHandle  GetFileType PGetStartupInfoA $GetModuleFileNameA  ˛ FreeEnvironmentStringsA ł FreeEnvironmentStringsW ŇWideCharToMultiByte GetEnvironmentStrings GetEnvironmentStringsW  ż GetCPInfo ą GetACP  1GetOEMCP  >GetProcAddress  ÂLoadLibraryA  äMultiByteToWideChar żLCMapStringA  ŔLCMapStringW  SGetStringTypeA  VGetStringTypeW  /RtlUnwind             ’ J    şI           ˆI  śI  °I        @  ŕ  €  ÉI  ×I  äI  íI  ÷I        WeDoPlugin.dll primClosePort primOpenPort primRead primWrite setInterpreter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ă3                                 4P WeDoPlugin 12 May 2009 (e)  ˙˙˙˙Ü         ˜S                             ČS             ŕS             °S                                                                                                                         ř  ˙˙˙˙    ˙˙˙˙
                                     DC    C        ěB
   ČB    śB    lB    HB    B    äA    ĽA    „A    LA    $A x   A y   A z   ô@ ü   đ@ ˙   ŕ@   Ŕ
         Ŕ       –  Ŕ       Ť  Ŕ       Ž  Ŕ       Ź  Ŕ         Ŕ       ‘  Ŕ       ’  Ŕ       “  Ŕ             x   
               ¤  `‚y‚!       ¦ß      ˇĄ      źŕü    @~€ü    ¨  ÁŁÚŁ                        ţ      @ţ      µ  ÁŁÚŁ                        ţ      Aţ      ¶  Ď˘ä˘ ĺ˘č˘[                 ţ      @~ˇţ    Q  QÚ^Ú  _ÚjÚ2                 ÓŘŢŕů  1~ţ             “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               D  0!0A0Y0m0x0…0©0´0Ç0á0ů0
11%1I1T1g1…1•1˛1Î1á1í1ó1212A2‡2´2Ć23
3H3i3s3Ň3č3444N4T4\4ź4Ů4ß4ő4ü4
555$5*545L5Q5[5u5ƒ5‹5‘5Ô5ć5B6]6l6ˆ6˘6©6ş6Ŕ6Đ6×6Ţ6ć6
77#7+73797C7I7Q7Y7a7m7r7~7†7Ž7–7¬7´7Ľ7Ä7Ě7ß7ç78/8?8E8T8Z8a8j8q8y88Š8’8á:ď:ő:;;#;);9;D;V;i;t;z;;…;’;Ż;µ;Ŕ;Ć;Đ;Ö;ć;ě;0<Ö<Ă>Î>Ö>é>ď>????"?'?-?=?F?`?q?w?Š?ě?    0  •0°0»0Ŕ0Ę0Ď0111*10171A1Z1b1g1s1x1•1›1Ő1Ý1÷1ý12'23292F2S2l2Î2ć2ě233>3R3„3‹3 3Ň3Ü3ý3464`4n4ź4Ą4˛4Ó4ř455H5X5›5§5±5Ĺ5Ó5ŕ5ĺ5ë5F6M6•6Ú6˝7Ö7
88-898I8ˆ8Ř8ë8)9A9P9b9ˆ9•9Ł9®9Á9č9÷99:M:k:w:“:¨:ľ:Ĺ:; ;';/;4;8;<;e;‹;Ą;¬;°;´;¸;Ľ;Ŕ;Ä;Č;<<< <$<Š<•<°<·<Ľ<Ŕ<Ä<á<
===D=H=L=P=T=X=\=`=Ş=°=´=¸=Ľ=.>V>\>h> 0  4  (0D0Q0^0q0z0†0¸0Ę0Ů0ú0 1!1+161;1C1Z1o1u1}1…11ľ1Ę1Ô1ß1é1ó1ů1<2F2K2P2U2n2t2ă2é[email protected]^3l3y3‰3Ş3¶3Č3Ö3ĺ3ö384P4W4_4d4h4l4•4»4Ő4Ü4ŕ4ä4č4ě4đ4ô4ř4B5H5L5P5T5ş5Ĺ5ŕ5ç5ě5đ5ô56;6m6t6x6|6€6„6ˆ6Ś66Ú6ŕ6ä6č6ě6:7C7I7U7Z7d7k7s7y7€7…7–7˛79#9B9O9\9f9p9x9†9¤9Á9Ů9ů9Q:g:š:;';m;r;Ž;ˇ;¨;ş;Â;Ň;ă;ö;<.<„<–<Ľ<ý<f=€=‰=˛> @     4 4(4,44484 P  <   
000T0`0€00 0T1\1d1l1t1|1„1Ś1”1ś1¤1¬1´1Ľ1Ä1Ě1Ô1Ü1

What happened to my Windows!? just gives strange chars. Help!!

Is it a glitch

  1. yes
  2. no
  3. maybe
Total votes: 1

Results of poll are hidden from guests


windows xD wink wink wink wink

Offline

#2 2016-08-07 00:26:37

jvvg
Mod Share Team
From: United States
Registered: 2012-09-16
Posts: 616
Website

Re: jvvg, I found a installation glitch

What did you do to trigger this?


wr5t1.png2h6dij7.png293kn7c.jpg2lwke37.png
Programmer • Runner • Mod Share Admin

Offline

#3 2016-08-07 03:52:39

f1lip
Mod Share-er
Registered: 2016-08-04
Posts: 31

Re: jvvg, I found a installation glitch

jvvg wrote:

What did you do to trigger this?

I just opened one of the notepad documents and this showed up.


windows xD wink wink wink wink

Offline

#4 2016-08-08 22:06:06

jvvg
Mod Share Team
From: United States
Registered: 2012-09-16
Posts: 616
Website

Re: jvvg, I found a installation glitch

f1lip wrote:
jvvg wrote:

What did you do to trigger this?

I just opened one of the notepad documents and this showed up.

What file did you open? I don't recall any files in the default Insanity installation designed to be opened in Notepad except maybe a readme or something similar.


wr5t1.png2h6dij7.png293kn7c.jpg2lwke37.png
Programmer • Runner • Mod Share Admin

Offline

#5 2016-08-09 04:39:09

f1lip
Mod Share-er
Registered: 2016-08-04
Posts: 31

Re: jvvg, I found a installation glitch

jvvg wrote:
f1lip wrote:
jvvg wrote:

What did you do to trigger this?

I just opened one of the notepad documents and this showed up.

What file did you open? I don't recall any files in the default Insanity installation designed to be opened in Notepad except maybe a readme or something similar.

The WeDo plugin. It also applies to scratchthumbs and basically any notepad docs. Strange, isn't it, jvvg? If your also looking for what version I installed it is Insanity 1.2 for Windows. hmm Can you help, or do you need more details?


windows xD wink wink wink wink

Offline

#6 2016-08-09 11:19:42

jvvg
Mod Share Team
From: United States
Registered: 2012-09-16
Posts: 616
Website

Re: jvvg, I found a installation glitch

f1lip wrote:
jvvg wrote:
f1lip wrote:

I just opened one of the notepad documents and this showed up.

What file did you open? I don't recall any files in the default Insanity installation designed to be opened in Notepad except maybe a readme or something similar.

The WeDo plugin. It also applies to scratchthumbs and basically any notepad docs. Strange, isn't it, jvvg? If your also looking for what version I installed it is Insanity 1.2 for Windows. hmm Can you help, or do you need more details?

None of those are supposed to be opened in Notepad. The only file you need to open directly is Insanity.exe, and then select Insanity.image from the file prompt if it asks you to select an image file.


wr5t1.png2h6dij7.png293kn7c.jpg2lwke37.png
Programmer • Runner • Mod Share Admin

Offline

#7 2016-08-10 05:55:59

f1lip
Mod Share-er
Registered: 2016-08-04
Posts: 31

Re: jvvg, I found a installation glitch

jvvg wrote:
f1lip wrote:
jvvg wrote:

What file did you open? I don't recall any files in the default Insanity installation designed to be opened in Notepad except maybe a readme or something similar.

The WeDo plugin. It also applies to scratchthumbs and basically any notepad docs. Strange, isn't it, jvvg? If your also looking for what version I installed it is Insanity 1.2 for Windows. hmm Can you help, or do you need more details?

None of those are supposed to be opened in Notepad. The only file you need to open directly is Insanity.exe, and then select Insanity.image from the file prompt if it asks you to select an image file.

It does not need an image. wink But anyway I was just curious. tongue Have a very nice day


windows xD wink wink wink wink

Offline

Board footer

This is part of Mod Share v4.0